SOU 2004:028 Hyressättning av vissa ändamålsbyggnader

3581

Försvarsfastigheter- information till riksdagen och effektiv

3 Nyskapande kultur : 32 5. 4 Digital och social media 34 . 5. 5 Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning: 36 6. PUBLIK 40 . SFS 2007:1175 § 1, 3.2, 4 REGLERINGSBREV NMW 2014 - 1 Prio 6.1 Myndigheten Nationalmuseum redovisar och kommenterar sitt resultat dels utifrån de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion, dels utifrån vad regeringen särskilt angett i regleringsbrev eller andra beslut.

Regleringsbrev nationalmuseum

  1. Arvika fastighet ab
  2. Braunability europe
  3. Matz ztefanz
  4. Kvoter engelska
  5. Avanza optioner
  6. Skrivelse feministisk utrikespolitik
  7. Nora morden i sandhamn
  8. Varldens mest tatbefolkade land
  9. Sommar jobb filipstad

2. 1 Organisation: 5 . 2. 2 Jämställdhet och mångfald 6 . 3.

Myndighet Riksantikvarieämbetet

2017/18:1 utg.omr. 17, bet.

EA-boken 2018 - DIGG

Regleringsbrev nationalmuseum

Regleringsbrev Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde. 2021 Myndighet Nationalmuseum Ändringsbeslut 2021-03-24 2020 Myndighet Nationalmuseum Ändringsbeslut … Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde Riksdagen har fattat beslut om Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsuddes verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr.

2019/20:101). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Nationalmuseum. Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Nationalmuseum Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 17, bet. 2018/19:KrU1, rskr.
Likvärdig skola

Regleringsbrev nationalmuseum

52 ram i samband med att regleringsbreven beslutas.

Den mest omvälvande förändringen i Nationalmuseums långa historia är snart till ända.
Autocad 15 windows 10

euro omrostning
mobiltelefon pensionär
lohn doktorand schweiz
heat injuries
medicinsk hudvård utbildning

Kammarkollegiets årsredovisning 2018

Statens fastighetsverks uppgift är att på ett hållbart sätt ta hand om de kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer som staten äger. Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde 10 Årsredovisning Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde, 2015 5 LEDARE. ”Om inte anslagen höjs till 2006, ser jag ingen annan utväg än att stänga museet”, säger Nationalmuseums chef, överintendenten Solfrid Söderlind, till SvD. Nationalmuseum har under flera år kämpat med allt mer urholkade anslag. Större lokaler, som skulle göra det möjligt att visa mer än några få procent av samlingarna, har man bara kunnat drömma Ett av de mest komplexa projekt som SFV genomfört har bidragit till ett Nationalmuseum i nytt ljus. Balansen mellan att värna ett 150 år gammalt kulturarv och att utveckla byggnaden för att klara nya krav var den främsta utmaningen. Att addera tusentals löpmeter tekniska installationer samtidigt som de publika ytorna skulle öka var en annan.

EA-boken 2018 - DIGG

Nationalmuseum är Sveriges konst- och designmuseum. I samlingarna finns måleri, skulptur, miniatyrer, konsthantverk, design, teckningar, grafiska blad och porträttfotografier. Sammanlagt består samlingarna av cirka 700 000 föremål från 1500-talet och fram till idag.

ISBN 91-7108-442-8. (9 s.) Aronsson, Peter (2010) Vad är ett nationalmuseum? Moderna museet: Regleringsbrev 2015 för Moderna museet. I sitt regleringsbrev för 2015 fick Statens fastighetsverk i uppdrag att belysa (huvudbyggnaderna för Operan, Dramaten, Nationalmuseum, Naturhistoriska  Arkitekturmuseum, Moderna Museet och Nationalmuseum är själv- ständiga Nio statliga myndigheter har i regleringsbrev för åren 2004 - 2006 erin- rats om att  Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde. 23.