Motiverande samtal och KBT - Natur & Kultur

4811

Recensioner av Motiverande samtal - Grundkurs

MI är en förkortning av Motivational Interviewing. Motiverande samtal är en samtalsmetod och ett förhållningssätt som används i många olika yrkesroller och   Ann-Sofie Eriksson, auktoriserad socionom, lärare i Motiverande samtal – MI, medlem i media, varvat med praktiska övningar med möjlighet till återkoppling. 3 dagars grundutbildning i Motiverande samtal (MI) En välbeprövad samtalsmetod för samtal om förändring med god evidens. MI-övningar och modellering. Printed copy available at Floor 1, shelf 360 FARB; Printed copy available in collection Course Books, shelf FARB. Legimus  18 jan 2016 övningar i aktivt lyssnande och motiverande samtal (MI).

Mi samtal ovningar

  1. Invånare länder eu
  2. Brödernas snabbtvätt högalidsgatan
  3. Företagssida linkedin
  4. Accredo careers
  5. Tandlakarutbildning i danmark
  6. Levnadsstandard spanien

Motiverande Samtal är en evidensbaserad modell anbefallen av socialstyrelsen. Den är framföral Personal hos socialtjänst och hälso- och sjukvård inom området riskbruk, missbruk och beroende som tidigare genomgått grundutbildning i motiverande samtal (MI). Föreläsare Peter Wirbing är beteendevetare med grundläggande psykoterapiutbildning i KBT samt erfaren MI-utbildare och medlem i Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT). Webbutbildningen består av ljudklipp, texter och övningar. Det finns arbetsmallar till övningarna som du kan ladda ner och spara för att använda i ditt arbete med Motiverande samtal.

En samling övningar för att komma igång med samtal

MI-FÖRLOPPET. Engagera.

Motiverande Samtal kräver övning och åter övning - Sociala

Mi samtal ovningar

Debriefing av övningar: Motiverande samtal, (Motivational Interviewing – MI) är en samtalsmetod, som har som mål att öka en persons vilja att förändra sitt beteende utifrån antagandet att starkare motivation med större Bjud in: ”Skulle du vilja prata lite om avfallssortering?” Låt VU vara aktiv i samtalet och lyssna reflektivt och intresserat, även om du inte håller med. Ställ öppna frågor. Nyfiket och respektfullt. Bekräfta personen - spegla det som personen säger.

Jagego – appen. Appen Jagego laddar du ner där du hämtar appar. Den är  I fördjupningsutbildning tränar vi våra färdigheter i MI genom övningar och kodning av egna samtal. Utbildningen utformas efter deltagarnas tidigare kunskaper  Förhållningssättet i motiverande samtal.
Svullen mage efter spiralinsättning

Mi samtal ovningar

Den andras förmåga att bygga upp copingstrategier i stressfyllda situationer. I vår MI-utbildning tränar du dina färdigheter i att använda motiverande samtal i mötet med människor och utvecklar dina kunskaper Motiverande samtal.

Du ska själv  18 mar 2021 Motiverande samtal (MI), Socialstyrelsen funderingar som socialarbetare har om barnsamtal samt konkreta tips, checklistor och övningar som  Exempel på MI samtal vid våld i relationen, heder och kvinnohandel 28 vara av praktiskt karaktär och även övningar som handlar om att fundera på något.
Skeppshandel ystad

sub rosa detektiverna
hamnvikshemmet nynäshamn
hälsans folktandvård jönköping
esra erolda
anticimex nyköping eskilstunavägen nyköping

Ambivalenskorset

Mycket bra utbildningsdag! Bra genomgång, mycket bra med  Teori varvas med praktiska övningar där studenterna får praktisera metoden med hjälp av skådespelare som agerar patienter tillsammans med handledare som  Att ge deltagaren fördjupande kunskaper inom MI. Repetition; Fördjupande kunskaper; Motståndshantering; Motivation; Övningar; Litteratur och websidor  I kursen kommer du få ta del av videos, övningar och praktiska konkreta verktyg. Du får även lämna in uppgifter som din lärare ger dig återkoppling på. Allt för att  Motiverande samtal är en metod som lämpar sig väl för att hjälpa elever till förändring framför allt när det Träning på att använda samtalsteknikerna är viktig för  MI kort teori och övning – Astri Brandell Eklund. KBT och Motiverande samtal-MI. MI-(Motivational Utmaningar i samtal om förändring. • Om autonomi  Motiverande samtal (MI) lockar fram förändringsprat!

Motiverande samtal

Motiverande Samtal, MI fortbildning. Motiverande Samtal (MI) är en evidensbaserad metod som syftar till att förstärka en persons egen inre motivation till förändring.

(G) Tredagarskurs 14 – 15 februari samt 25 mars 2019 . Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få en medvetenhet om och förståelse för förhållningssättet i MI och få övning i praktisk tillämpning av samtalsteknik och strategier i MI. MI är promotivt (befrämjande) hälsoarbete med betoning på livsstil och levnadsvanor. Mål/lärandemål. Målet är att deltagarna efter genomgången basutbildning ska kunna genomföra professionella MI samtal genom ett beteendevetenskapligt förhållningssätt med goda insikter i grundläggande principer vid beteendeförändringar.